Byggprojektledare med driv och goda ledaregenskaper till Jernhusen

Sverige | 5 dagar kvar!
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längsden svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och...
Jernhusen