KONSULTER INOM MARK OCH EXPLOATERING

Sverige, Stockholm
Företagets affärsidé är att som konsult genomföra uppdrag och ge sakkunnig och strategisk rådgivning inom området fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Vi är en viktig partner för våra kunder i samband med t.ex. markförhandlingar,...
Torkel Öste Fastighetskonsulter