Enhetschef inom översiktlig planering till Stadsbyggnad

Örebro | 1 vecka kvar!
Stadsbyggnad Örebro ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadsmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov,...
Örebro kommun

Avdelningschef Projekt Stadsmiljökontoret Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sverige, Östergötland, Linköping | 12 minuter kvar!
Linköping är Sveriges femte största kommun, en expansiv stad i Östergötland – en plats för livet. Det sprakande näringslivet. Det myllrande studentlivet. Det brokiga kulturlivet. Det goda livet, fyllt av...
Linköpings kommun