Chef Översiktlig planering

Sverige, Jönköping | 5 dagar kvar!
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är...
Jönköpings kommun

Projektutvecklingschef till ny logistikenhet

Sverige, Västra Götaland, Göteborg | 5 dagar kvar!
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 72 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager...
Castellum