Analytisk och kreativ lantmätare

Sverige, Värmland, Karlstad
Vi äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el med 99,98 procents pålitlighet till nära 915 000 kunder i Sverige. Vårt elnät är totalt 7 200 mil långt vilket motsvarar...