Ikano Bostad söker en kommersiell förvaltare till Malmö

Sverige, Skåne, Malmö
Ikano Bostad bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där Sverige växer. Våra värderingar är grunden till allt vi gör: att våga gå vår egen väg, arbeta...
IKANO Bostad

Technical and Commercial Real Estate Facility Manager to Stockholm

Sverige, Stockholm | 1 vecka kvar!
Fasticon Kompetens AB är konsulter inom rekrytering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning - specialiserade på fastighetsbranschens behov. Fasticon Kompetens är en del av Byggmästare Anders J Ahlström...
Fasticon Kompetens AB

ERFAREN BYGGPROJEKTLEDARE

Sverige, Stockholm
CA och familjen Claessons verksamhet startades 1912 i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksamheten utgjordes då av främst byggnation av bostadsfastigheter. 1947 antogs namnet Claesson & Anderzén...
CA Fastigheter

CA Fastigheter söker Teknisk chef

Sverige, Stockholm
CA och familjen Claessons verksamhet startades 1912 i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksamheten utgjordes då av främst byggnation av bostadsfastigheter. 1947 antogs namnet Claesson & Anderzén...
CA Fastigheter

Vi söker en Kontorschef till vårt kontor i Lund!

Sverige, Skåne, Lund
Ekologigruppen är ett medarbetarägt konsultföretag som erbjuder kvalificerade och värdeskapande konsulttjänster inom samhällsplanering, natur- och vattenvård samt arkitektur till alla som vill arbeta för en...
Ekologigruppen

Strategisk infrastrukturplanerare för fysisk planering och mobilitet

Sverige, Blekinge, Karlskrona
Boverket är en nationell myndighet som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten har regeringens uppdrag att leda arbetet med ett hållbart samhällsbyggande till nytta för...