Enhetschef inom översiktlig planering till Stadsbyggnad

Örebro | 1 vecka kvar!
Stadsbyggnad Örebro ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadsmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov,...
Örebro kommun