Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.

Projektledare Exploatering

Värmdö kommun

Värmdö kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Vårt industrisamhälle förvandlas, och i centralorten Gustavsberg växer nu bostäder och ny infrastruktur fram på det som tidigare var industrimark. Samtidigt sjuder båthamnar, varv och marinor av aktivitet vid kusten och på skärgårdsöarna. Hos oss får du möjligheten att bli en viktig nyckelspelare för Värmdö och i förlängningen för en hållbar utveckling, samtidigt som du får möjlighet att sätta dina avtryck i en utvecklingsresa utöver det vanliga.

Hos oss på Mark- och exploateringsavdelningen får du möjligheten att komma till en arbetsplats som erbjuder en stor variation av projekt, allt ifrån större stadsutvecklingsprojekt till mindre projekt i skärgårdsmiljö. Du får chansen att följa ditt projekt från början till slut, i en arbetsmiljö som kännetecknas av positiv stämning och gott samarbete mellan olika funktioner där du erbjuds en hög grad av frihet under ansvar.

Rollen

Rollen som projektledare inom exploatering innebär även att du är exploateringsingenjör i projekt där du bevakar genomförandefrågor och bland annat ansvarar för markanvisningsavtal, exploateringsavtal, upprättande av servitut eller nyttjanderätt och har kontakt mot lantmäteriet med mera. I arbetet förekommer även att du är involverad i förhandlingar och avtalsskrivningar med bland annat fastighetsägare och myndigheter i samband med detaljplanarbetet. Som projektledare deltar du i hela processen, från planeringsskede till genomförande. I dina uppgifter ingår att styra projekten mot uppställda mål, tidplaner och budget, vilket du får stöd med genom vår projektmodell ”Projektlotsen”. En viktig del i ditt uppdrag är också att ha kontakt med både exploatörer och medborgare.

Du kommer även att i nära samverkan, ofta i projektform, arbeta tillsammans med bland annat ekologer, planarkitekter, VA-ingenjörer, landskapsarkitekt, kommunantikvarie, projektekonom och trafikingenjörer för att nämna några samarbetspartners. I rollen ingår även ansvar för projektbudget, fastighetsbildningsfrågor, gatukostnadsutredningar samt köp och försäljning av fastigheter. Som erfaren inom området har du möjlighet att leda utveckling och styrning av mark- och exploateringsprojekt samt coacha och stötta kollegorna på avdelningen. Du har även stora möjligheter att bidra till avdelningens vidareutveckling.

Vi söker dig

Som har högskoleexamen eller motsvarande, gärna med inriktning mot lantmäteri eller samhällsbyggnad alternativt en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Körkort med B-behörighet är önskvärt, men inget krav.

Som person är du engagerad, nyfiken, flexibel och har ett utvecklande arbetssätt. Du bör dela arbetsgruppens samarbetsvilja att tillsammans och med andra arbeta mot verksamhetens mål. Detta är en utåtriktad roll med många externa och interna kontaktytor vilket förutsätter en god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din sociala kompetens kommer värderas högt.

Mark - och exploateringsavdelningen 

Är bland annat ansvarig för kommunens markinnehav och bevakning av genomförandefrågor i både detaljplaneskede och utbyggnadsskede. Avdelningen är en del av Samhällsbyggnadskontoret som har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Mark - och exploateringsavdelningen karaktäriseras av ett dagligt och välfungerande samarbete där vi arbetar tätt tillsammans med ett projektinriktat arbetssätt och ett nära samarbete med många verksamheter inom kommunen. På avdelningen arbetar 16 personer som projektledare, exploateringsingenjörer, projektsamordnare, controllers, byggprojektledare, markförvaltare, biträdande avdelningschef och avdelningschef.

Information

I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.

Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Klicka på ”sök tjänst” nedan och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan senast den 1 maj 2019. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Camilla Schultz, mark- och exploateringschef, 08-570 474 28 eller Sofia Vogel, biträdande mark- och exploateringschef, 08-570 476 23. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Behöver du hjälp när du ska registrera din ansökan? Kontakta vår support på telefon 08–570 482 37. Du når oss också via e-postsupport.rekrytering@varmdo.se.

När du söker jobb i Värmdö kommun behandlas din ansökan som en inkommen handling och kommunen har därför skyldighet att spara dina uppgifter i två år. Efter två år raderas uppgifterna. Tänk på att personuppgifter kan komma att lämnas ut i samband med utlämnande av ansökningshandlingar enligt offentlighetsprincipen. Vill du veta mer hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR så kan du läsa här:https://www.varmdo.se/naringslivocharbete/arbetaivarmdokommun/vanligafragor/minauppgifter.4.c174412152bb34972353383.html