Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.

Översiktsplanerare

samt tillförordnad Översiktsplanechef

Värmdö kommun

Värmdö kommun är en av Stockholms snabbast växande kommuner. Vi har snabbt förflyttat oss från ett industrisamhälle till en expansiv kommun med fortsatt tillväxt i både stads- och landsortsmiljö samtidigt som vi kan erbjuda en vacker skärgårdsmiljö och närhet till natur. Nu bygger vi unika bostäder i kulturhistoriska fabriksmiljöer och skapar nya mötesplatser för framtidens medborgare. Samtidigt förvaltar vi det kulturhistoriska arvet från Sveriges främsta keramiker och designer. Värmdö kommun söker nu efter dig som vill vara med på vår resa för att bli en samhällsbyggare i framkant!

Vi erbjuder dig ett omväxlande, utmanande och roligt uppdrag där du får arbeta med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Ansvarsområdet spänner över många olika ämnesområden såsom ekologi, infrastruktur, samhällsplanering samt analys- och utredningsarbete.

Rollen

I rollen som översiktsplanerare kommer du att leda processer kopplade till översiktsplanen och föra dialogen kring den både internt och externt. Vi har flera spännande utredningsuppdrag på gång som är kopplade till översiktsplanen såsom klimatanpassning, ekosystemtjänster, havsplan med mera. 

Initialt och ca 1 år framåt kommer du även att axla rollen som tillförordnad Översiktsplanechef då nuvarande chef går på föräldraledighet under våren. Som tillförordnad chef för avdelningen leder och fördelar du arbetet för de fem medarbetare som ingår i avdelningen. Du kommer ha verksamhets- och budgetansvar och ingå i Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp. Arbetet innebär ett nära samarbete med planchef och mark- och exploateringschef men också ett nära samarbete med andra delar inom kommunen och i regionala sammanhang.

Vi söker

Vi söker dig som vill arbeta med komplexa planeringsfrågor för ett hållbart samhälle och samtidigt vill prova på att leda en grupp erfarna medarbetare. Du ska ha relevant högskoleutbildning med inriktning mot samhällsplanering eller fysisk planering samt flerårig erfarenhet inom verksamhetsområdet. Du är van vid att hålla i förhandlingar och driva förändringsarbeten. Rollen kräver att du har en mycket god samarbetsförmåga och att du är en van skribent. Som person är du kreativ, nyfiken och har lätt att ur ett helhetsperspektiv komma med idéer och nya angreppssätt samtidigt som du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Vi ser gärna att du har vana att hantera och skapa GIS-data. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självständig och drivande, lösnings- och serviceinriktad samt har förmågan att arbeta kreativt både självständigt och i grupp.

Översiksplaneavdelningen

Översiktsplaneavdelningens ansvarsområden är översikts- och strategisk planering. Avdelningen har till uppgift att med ett långsiktigt perspektiv ta fram övergripande planer för markanvändningen i kommunen, verka för en hållbar utveckling och att utveckla metoder som underlättar planprocessen. Avdelningen utarbetar strategiska dokument, verkar för skydd av naturområden och analys- och prognosarbete. I avdelningen ingår två ekologer, två samhällsplanerare och kommunantikvarien. Avdelningen är en del av Samhällsbyggnadskontoret som har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans.

Värmdö kommun

I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.

Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Klicka på ”sök tjänst” nedan och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2019.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Moa Öhman, Översiktsplanechef, 08-570 485 82. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Behöver du hjälp när du ska registrera din ansökan? Kontakta vår support på telefon, 08–570 482 37. Du når oss också via e-postsupport.rekrytering@varmdo.se.

När du söker jobb i Värmdö kommun behandlas din ansökan som en inkommen handling och kommunen har därför skyldighet att spara dina uppgifter i två år. Efter två år raderas uppgifterna. Tänk på att personuppgifter kan komma att lämnas ut i samband med utlämnande av ansökningshandlingar enligt offentlighetsprincipen. Vill du veta mer hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR så kan du läsa här:https://www.varmdo.se/naringslivocharbete/arbetaivarmdokommun/vanligafragor/minauppgifter.4.c174412152bb34972353383.html