Stadsbyggnad Örebro ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadsmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov, fastighetsbildning, GIS och kartframställning. På stadsbyggnad arbetar drygt 130 medarbetare som leder och utvecklar samhällsbyggnadsprocessen med politiken som uppdragsgivare och medborgarna i fokus! Vi har som mål att det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i vår kommun.

Stadsbyggnadsstrateg

Att utveckla en attraktiv, ekologiskt, ekonomiskt och social hållbar miljö i samhället ställer krav på smart stadsplanering. Örebro är inne i intensiv tillväxt vilket innebär flera utmaningar. Vi planerar för både nya bostäder och verksamheter samtidigt som vi satsar på att skydda natur och utveckla friluftslivet nära örebroarna. Örebro kommun har arbetat mycket med effektiva och smarta arbetssätt och fått en viktig roll i den nationella debatten, vill du vara en del av det och fortsätta utveckla vårt arbete?

Vill du bidra till fortsatt stark och utvecklad samhällsbyggnadsprocess vid Sveriges vassaste stadsbyggnadskontor. Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten

Stadsbyggnadsstrategen har en nyckelroll nära Stadsbyggnadschefen tillika programdirektören för samhällsbyggnadsområdet samt till andra i ledande roller i organisationen. Arbetet sker på uppdrag av förvaltningsledning inom Stadsbyggnad samt för programområde samhällsbyggnad ur ett brett perspektiv. Uppdraget syftar till att stärka förvaltningens och programområdets strategiska utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen. Stadsbyggnadsstrategen omvärldsbevakar trender så som globalisering, urbanisering, digitalisering etc.

I arbetet ingår analys av trender, konjunkturer och demografi i samarbete med interna och externa aktörer så som; mark- och exploatering, planering, näringsliv, kommunala bolag och myndigheter. Hålla sig ajour och förmedla frågor utifrån nationell nivå/lagjusteringar som påverkar samhällsbyggnadsprocessen. Bidra med kunskap kring social hållbarhet i den smarta staden – integration och segregation samt trygghets- och säkerhetsfrågor inom samhällsbyggnad. Digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet och smarta städer är också ett område där Stadsbyggnadsstrategen bidra med perspektiv till helheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • stötta ledningen i strategiska beslut
 • driva utveckling och övergripande projekt
 • tolka omvärldstrender, involvera och förankra idéer/uppslag för strategisk utveckling
 • marknadsföra, förbereda och agera i nationella sammanhang; mässor och konferenser - i syfte att stärka varumärke och samhällsbyggnad
 • representera Stadsbyggnadschef och verksamhetschefer i interna och externa sammanhang (ex. regeringsuppdrag)
 • arbeta med uppdrag mot kommunens uppsatta mål ex. utifrån agenda 2030
 • utreda, analysera, förankra, omsätta, leda och driva utvecklingsinsatser
 • bistå förvaltningsledning i strategier/arbetssätt för förvaltningens/avdelningars utveckling
 • stötta i analys i årsprocess tillsammans med chefer, kvalitets- och årsprocessledare
 • delta i uppbyggnad av framtidsråd, nätverk, samordning för förvaltningen och programområdets olika delar
 • leda och utveckla samarbetsgrupper samt delta i kommunövergripande samarbeten

Kompetenskrav

 • akademisk utbildning inom ansvarsområdet
 • kunskap om lagstiftningen inom samhällsbyggnadsprocessen och offentligt styrda organisationer
 • erfarenhet av sakfrågor i komplexa stadsbyggnadsprocesser
 • god digital kompetens
 • kunskap om verksamhetsutveckling, digitalisering och förändringsarbete


Du har förmåga att ta hänsyn till flera perspektiv och har god förmåga att göra korrekta avvägningar, med avseende till verksamhetens bästa utifrån ett helhetsperspektiv. Du har en mycket god förmåga och vilja att driva utvecklingsarbeten med fokus på kvalitet. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men har en förmåga att ändra inriktning om förutsättningar förändras. Du är tydlig, analytisk, strategisk och visionär i kombination med förmåga att omsätta till lösningar. Förmåga att smidigt driva arbetet framåt i relation till rådande komplexitet inom samhällsbyggnadsprocess och kommunens roll i en allt mer utmanande verklighet. God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande  

 • kompetens i förändringsledning

Omfattning och tillträde

Tillsvidareanställning 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen

Stadsbyggnad ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov, fastighetsbildning, GIS och kartframställning. Stadsbyggnadsstrategen ingår i Stadsbyggnads Stab.

Övrig information

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb

Ansökan

Sista ansökningsdag är 27 januari 2019.

Välkommen med din ansökan! 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Kontaktpersoner

Kerstin Hellberg
Stabschef
019-21 14 14

Ulrika Jansson
Programdirektör och Förvaltningschef
019-21 13 11

SACO .
Facklig Expedition
019-21 30 96

Vision, Avdelning 012
Facklig expedition
019-21 11 93