Stadsbyggnad Örebro ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadsmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov, fastighetsbildning, GIS och kartframställning. På stadsbyggnad arbetar drygt 130 medarbetare som leder och utvecklar samhällsbyggnadsprocessen med politiken som uppdragsgivare och medborgarna i fokus! Vi har som mål att det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i vår kommun.

Enhetschef inom översiktlig planering till Stadsbyggnad

Hjälp oss att leda ett växande Örebro in i framtiden! Stadsbyggnad söker dig som är en driven och framåtsyftande enhetschef. Du kommer att leda och utveckla den översiktliga fysiska planeringen och Stadsbyggnads strategiska hållbarhetsarbete.

Örebro är mötesplatsen mitt i Sveriges demografiska centrum med cirka 155 000 invånare och är en av de kommuner som har snabbast utvecklingstakt i Sverige. Stadsbyggnad leder och utvecklar samhällsbyggnadsprocessen med politiken som uppdragsgivare och medborgarna i fokus! Planeringsavdelningen är motorn i den utvecklingen.

Om tjänsten 

Enheten ansvarar för översiktlig fysisk planering, strategiskt utvecklingsarbete inom ekologi, god bebyggd miljö och vatten samt kulturmiljö. Vi verkar i huvudsak inom kommunens gränser men jobbar även i regionala och nationella planeringssammanhang. 

Som enhetschef leder, stärker och utvecklar du din enhet mot uppsatta mål genom att vara en tydlig ledare och ett inspirerande föredöme. Du främjar dina medarbetares utveckling och skapar de bästa möjligheterna för medarbetarna att ta ett eget ansvar. 

Stadsbyggnad har en nära kommunikation med politiken, där du ansvarar och agerar i kommunikationen, tillsammans med medarbetarna, inom enhetens ansvarsområde. I arbetet ingår att ansvara för kontakter med medborgare och företag i enhetens arbete.

Du medverkar i Stadsbyggnads chefsgrupp och ingår i Planeringsavdelningens ledningsgrupp. Som ledare bidrar du till kommunens utveckling inom digitalisering, genom att modernisera och effektivisera arbetsmetoderna inom enheten och i samverkan med andra verksamheter. Du är med och leder enheten i övergången till ett modernt aktivitetsbaserat arbetssätt i nya lokaler samt till det förvaltningsövergripande arbetet med att utveckla en attraktiv arbetsplats där mod, trivsel och engagemang kännetecknar oss.

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Du kommer att arbeta nära andra avdelnings- och enhetschefer, förvaltningschefen samt ansvariga politiker. Tillsammans med medarbetarna driver du på ett kreativt sätt uppdrag och projekt framåt.

Du kommer ansvara för den dagliga verksamheten inom enheten, och inom rollen ligger;

 • ansvara för att skapa goda och effektiva arbetssätt
 • budget- och resultatansvar
 • personalansvar och att aktivt vara ett stöd för utvecklingen av dina medarbetare i deras roller
 • ansvar för utveckling av verksamheten, att enhetens organisation och arbete utformas och utvecklas i linje med avdelningens mål och Stadsbyggnads vision, uppdrag och övergripande mål.
 • ansvar för att gällande lagar, rutiner m m följs
 • arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare
 • ansvar för informationsflödet till medarbetarna
 • omvärldsbevaka inom ditt ansvarsområde 

Kompetenskrav

 • relevant akademisk examen inom ansvarsområdet, så som civilingenjör, arkitekt, samhällsplanerare, eller annan erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig/relevant.
 • erfarenhet inom fysisk planering
 • kunskap och erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation
 • mycket god datavana
 • god kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt samt god samarbetsförmåga
 • du behärskar det svenska språket mycket väl både i tal och skrift

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande 

 • tidigare chefs- eller ledaruppdrag
 • B-körkort
 • erfarenhet av arbete med agenda 2030 och kulturmiljö

Omfattning och tillträde 

Tillsvidareanställning 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen 

Planeringsavdelningens avdelningsledning leder och utvecklar Planeringsavdelningen och dess verksamhet. Planeringsavdelningen består av totalt 60 medarbetare på enheterna översiktlig planering, detaljplanering, trafik och stadsmiljö samt geodata. Avdelningsledningen består av fem chefer, stadsarkitekt och plankoordinator. Stadsbyggnad flyttar snart till ett nytt kontorshus vid centralstationen.

Stadsbyggnad ansvarar för hela kedjan från översiktlig planering till bygglov, där även bland annat lokalförsörjning, geodata och markägande ingår.

Övrig information

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun http://www.orebro.se/jobb/chef.4.656fbdf156a6f695e63fb1.html

Ansökan 

Sista ansökningsdag är 2 maj 2019.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Kontaktpersoner

Patrik Kindström: Enhetschef, 019-21 16 12,Vision, Avdelning 012. Facklig expedition, 019-21 11 93, SACO . Facklig Expedition, 019-21 30 96

LIKNANDE JOBB

Avdelningschef Projekt...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Östergötland, Linköping