Stadsbyggnad Örebro ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadsmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov, fastighetsbildning, GIS och kartframställning. På stadsbyggnad arbetar drygt 130 medarbetare som leder och utvecklar samhällsbyggnadsprocessen med politiken som uppdragsgivare och medborgarna i fokus! Vi har som mål att det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i vår kommun.

Enhetschef för projektledning till Mark- och exploatering

Stadsbyggnad leder och utvecklar samhällsbyggnadsprocessen med politiken som uppdragsgivare och medborgarna i fokus! Det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i, samt uppleva vår kommun. Stadsbyggnad söker en driven och framåtsyftande enhetschef för att leda den nybildade projektledningsenheten på Stadsbyggnad i Örebro. 

Örebro är mötesplatsen mitt i Sveriges demografiska centrum med mer än 150 000 invånare. Just nu växer Örebro i mycket snabb takt samtidigt som vi har stort fokus på utvecklandet av innovativa digitala lösningar för att möta framtidens utmaningar.

Om tjänsten

Vi söker en engagerad och framåtsyftande enhetschef med stort driv för att kunna leda den nybildade projektledningsenheten.

Som enhetschef på Stadsbyggnad leder, stärker och utvecklar du ditt ansvarsområde mot uppsatta mål genom att vara en tydlig ledare och ett inspirerande föredöme. Du främjar dina medarbetares utveckling och skapar de bästa möjligheterna för medarbetarna att ta ett eget ansvar. Du ansvarar för enheten och i det löpande arbetet är du proaktiv och finner vägar för utvecklingsmöjligheterna i verksamheten. En stor del av arbetet består av kommunikation och samspel med Stadsbyggnads övriga enheter och kommuns övriga verksamheter, men även leverantörer och kommunexterna aktörer. Du ansvarar för att skapa goda och effektiva arbetssätt. Du har kompetens inom ansvarsområdet och kan tillsammans med medarbetarna på ett aktivt sätt driva arbete med uppdrag och utveckling framåt.

Som chef driver du utvecklingsarbete på enheten och i Stadsbyggnads chefsgrupp utifrån kommunens digitaliseringsuppdrag. Du är med och bidrar till övergången till en modernt aktivitetsbaserat arbetssätt i nya lokaler samt det förvaltningsövergripande arbetet med att utveckla en attraktiv arbetsplats där mod, trivsel och engagemang kännetecknar oss.     

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

  •  ansvara för projektledningsenheten och ingå i avdelningens ledningsgrupp, arbeta nära andra avdelnings- och enhetschefer, förvaltningschefen, strategiska utvecklingsfunktioner samt andra förvaltningar och verksamheter
  • ansvara för den dagliga verksamheten inom enheten och inom rollen ligger budget- och resultatansvar
  • personalansvar och att aktivt utveckla medarbetare i deras roller
  • ansvar för utveckling av verksamheten, att enhetens arbete utformas och utvecklas i linje med avdelningens mål och Stadsbyggnads vision, uppdrag och övergripande mål
  • ansvar för att gällande lagar, rutiner m. m. följs
  • arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare
  • ansvar för informationsflödet till medarbetarna

Kompetenskrav

  • akademisk examen med för tjänsten relevant naturvetenskaplig eller teknisk inriktning

Du är strategisk, resultatorienterad samt har god samarbetsförmåga. Genom ditt ledarskap skapar du strukturerad utveckling på enheten och drivkraft hos dina medarbetare. Du förstår din och enhetens roll som central i kommunens samlade utveckling inom digitalisering och geodata. Du är kommunikativ, har därigenom lätt att formulera tydliga målbilder och skapa drivkraft. En god förmåga att samarbeta i olika grupper och förmåga att hitta vägar framåt för resultat i komplicerade situationer är viktiga egenskaper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

  • chefs- och ledarerfarenhet
  • erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation     

Omfattning och tillträde 

Tillsvidareanställning, 100 %
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen

Att utveckla en attraktiv, ekologiskt, ekonomiskt och social hållbar miljö i samhället ställer krav på smart stadsplanering. Örebro är inne i intensiv tillväxt vilket innebär flera utmaningar. Vi planerar för både nya bostäder och verksamheter samtidigt som vi satsar på att skydda natur och utveckla friluftslivet nära örebroarna. Örebro kommun har arbetat mycket med effektiva och smarta arbetssätt och fått en viktig roll i den nationella debatten, vill du vara en del av det och fortsätta utveckla vårt arbete?

Stadsbyggnadskontoret ligger vid Örnsro men flyttar snart till ett nytt kontorshus vid centralstationen. Idag är vi cirka 140 anställda varav ca 50 personer inom Mark- och exploateringsavdelningen.
Projektledningsenheten kommer att bestå av cirka tio medarbetare. Läs mer om några av de pågående projekten på www.orebro.se/byggorebro. 

Övrig information

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Ansökan 

Sista ansökningsdag är 20 januari 2019.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Kontaktpersoner

Erik Blohm
Avdelningschef Mark och exploatering
019-21 12 80

SACO .
Facklig Expedition
019-21 30 96

Vision, Avdelning 012
Facklig expedition
019-21 11 93