Linköping är Sveriges femte största kommun, en expansiv stad i Östergötland – en plats för livet. Det sprakande näringslivet. Det myllrande studentlivet. Det brokiga kulturlivet. Det goda livet, fyllt av upplevelser, arbetsuppgifter, gemenskap – och innovationskraft! Språnget från idé tillverklighet får sin kraft i möjligheterna att ta initiativ, att åstadkomma något och få vara en viktig del av helheten – det som är Linköping. Med lust att utvecklas och mod att förändra! I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer.

Exploateringsstrateg till Plankontoret, Mark och exploatering

Om arbetsplatsen

Nu söker vi dig som vill arbeta som exploateringsstrateg som en länk mellan översiktlig planering och exploatering. Du kommer att vara placerad på Plankontorets mark- och exploateringsavdelning men med din övergripande roll kommer du att ha nära samarbete med kommunens övriga förvaltningar, bolag och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Du kommer att arbeta i en politiskt styrd organisation. Kontoret arbetar på uppdrag av både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Arbetsbeskrivning

Som exploateringsstrateg kommer du att arbeta med utgångspunkt i kommunens övergripande mål och strategier. Ditt planeringsperspektiv är långsiktigt men syftar till att i ett tidigt skede identifiera och utreda förutsättningar för framtida exploatering. Dessutom ingår plangenomförande och att föreslå lämpliga utbyggnadsstrategier för att kunna omsätta översiktsplanen i genomförbara exploateringsprojekt för bostäder, verksamhetsområden, offentlig och kommersiell service och rekreationsmiljöer. Kort sagt ett samhälle där människor och företag trivs och utvecklas.

Faktorer som påverkar genomförandestrategin behöver utredas och konsekvensbeskrivas tidigt. Det kan gälla kommunens tillgång till mark, planerad utbyggnad av kommunal och statlig övergripande infrastruktur och kollektivtrafik, möjligheter till försörjning med offentlig och privat service och omhändertagande av dagvatten.

Möjlig fysisk utveckling måste också ställas mot marknadens behov av bostäder, mark för verksamheter, kontor och handel. För att göra sådana bedömningar krävs omvärldsbevakning, trendspaning och en kontinuerlig dialog med marknadens aktörer.

Du har en viktig roll i att konkretisera förutsättningarna i olika styrande dokument som t.ex. riktlinjer för bostadsförsörjning, etableringsstrategi och lokalförsörjningsplaner.

Exploateringsstrategen utgör ett stöd till kontorets chefer i arbetet med att tidsätta och prioritera kontorets exploateringsprojekt. Du kommer därför att rapportera till kontorets projektstyrgrupp.

Kvalifikationer

Du har en högskoleutbildning inom samhällsplanering, arkitektur, lantmäteri/samhällsbyggnad, väg och vatten eller annan utbildning och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med översiktlig och strategisk nivå. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt marknadskännedom från fastighets- och byggbranschen är meriterande.

Du drivs av en vilja att arbeta målinriktat och att åstadkomma resultat både självständigt och i processteam och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Dina starka personliga egenskaper är din förmåga att lyssna och kommunicera med olika aktörer, både utom och inom förvaltningen. Din trovärdighet bygger du och bevarar genom din förmåga att vara relationsskapande. För att lyckas i rollen krävs ett nära samarbete med både interna och externa kontakter. God förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt är viktigt för rollen. Uppgiften att utifrån uppsatta mål, trender, omvärld och marknad formulera utbyggnadsstrategier förutsätter att du har en god analytisk förmåga. Du har ett nytänkande somn kan omsättas i praktiken och som leder till resultat. 

Information om tjänsten

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 3187