Linköping är Sveriges femte största kommun, en expansiv stad i Östergötland – en plats för livet. Det sprakande näringslivet. Det myllrande studentlivet. Det brokiga kulturlivet. Det goda livet, fyllt av upplevelser, arbetsuppgifter, gemenskap – och innovationskraft! Språnget från idé tillverklighet får sin kraft i möjligheterna att ta initiativ, att åstadkomma något och få vara en viktig del av helheten – det som är Linköping. Med lust att utvecklas och mod att förändra! I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer.

Avdelningschef Projekt Stadsmiljökontoret Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Om arbetsplatsen

Stadsmiljökontoret upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun. Kontoret säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas. Kontoret handlägger samhällsbetalda resor såsom färdtjänst och riksfärdtjänst.

Stadsmiljökontoret arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av tre avdelningar:

  • Trafik och Gata
  • Park och Natur
  • Projekt

Avdelningen Projekt inom Stadsmiljökontoret har som uppgift att projektleda utbyggnad av allmän plats och mark i Linköpings kommun. Man har även till uppgift att vidareutveckla miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens projektstyrning och projektverktyg. Projektavdelningen får sina projekt- och utredningsuppdrag från i första hand förvaltningens mark- och exploateringsverksamhet samt kontorets övriga avdelningar.

Nu söker vi dig som tillsammans med 12 engagerade och kunniga projektledare vill bygga trygga, funktionella och attraktiva allmänna platser för våra medborgare.

Arbetsbeskrivning

Som chef över Projekt ansvarar du för ekonomi, personal, verksamhet och ledarskap på avdelningen. Det ligger på ditt ansvar att styra, leda, fördela arbetet, genomföra och följa upp verksamheten. Till din hjälp har du verksamhetsnära och professionellt chefsstöd såsom HR, förhandling, ekonomi, administration, kommunikation och kvalitet. Ett intranät med relevanta tjänster och verktyg för dig som chef samt IT-stöd finns såklart att tillgå. 

Basuppdraget för avdelningen är att projektleda utbyggnad av allmän platsmark i Linköping, enligt fastställda planer för kommunens utbyggnad av nya bostads- och verksamhetsområden samt investeringar. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsbyggnadsområdet. Det är nödvändigt att påvisa en gedigen projekterfarenhet för att lyckas i den här rollen. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från infrastrukturbyggnation, markanläggning eller motsvarande inom samhällsbyggnadsområdet sedan tidigare, och du har ett gediget intresse för projektmodeller samt projektstyrning. 

Din vana av att arbeta mot mål och fokusera på resultat är god. Affärsmässighet och fokus på effektivitet ur ett ekonomisk perspektiv är egenskaper du besitter. Att planera och organisera ditt arbete kommer naturligt för dig och du håller uppsatta tidsramar. Din förmåga att motivera och leda andra är hög, du skapar lätt engagemang och delaktighet bland kollegor och medarbetare. Du är trygg, stabil och kan skilja på det personliga och det professionella. I möten är du välformulerad och engagerad samt anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. Andras idéer är en tillgång, du lyssnar och ger konstruktiv kritik. Vid uttalanden, agerande och beslut visar du gott omdöme, gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Hög kvalité och noggranhet är viktigt för dig, du lägger stor vikt vid att man lever upp till högt satta mål.

Kontakt

Jonas Sjölin, Kontorschef, 013-20 62 39
Ann-Christin Karlsson, Facklig företrädare, Vision, 013-20 60 85
Per-Arne Friberg, Facklig företrädare, SACO, 013-20 65 63
Petra Myrinder, HR konsult, 013-26 31 31

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1st
Ref. nr: 2851

LIKNANDE JOBB

Enhetschef inom...


Mer info
& Ansökan
Örebro