Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Erfaren förrättningslantmätare, Stockholm

Vi erbjuder dig

Hos oss så arbetar du i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätningsingenjörer. Du blir vår expert inom det fastighetsrättsliga eller det fastighetsekonomiska området.

Våra tekniska system möjliggör arbete även utanför kontoret och vi erbjuder dig ett modernt arbetssätt där du kan kombinera arbetsliv och fritid på ett bra sätt.

Vi har en stor variation av ärenden och en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd i handläggningen.

Tillsammans med övriga experter ingår du i nätverk och har tillgång till organisationens samlade kompetens. Vi erbjuder dig en viktig statstjänstemannaroll med interna karriärmöjligheter, bra villkor och attraktiv lönesättning.

Din profil

Du har:

 • erfarenhet av arbete som förrättningslantmätare i minst två år.
 • svensk eller validerad examen (alternativt motsvarande kompetens erhållen genom arbetslivserfarenhet)
 • civil- eller högskoleingenjörsexamen lantmäteri/samhällsbyggnad.
 • kandidatexamen lantmäteri inriktning ekonomi/juridik.

Alternativt:

 • svensk eller validerad examen:
 • jurist- eller rättsvetarexamen alternativt affärsjuridisk utbildning, på minst kandidatnivå
 • högskoleexamen som bedöms relevant för verksamheten, med tillägg av magisterexamen med inriktning mark- och miljörätt.
 • studerat svensk fastighetsrätt.
 • god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska.

 Det är meriterande om du har:

 •  B-körkort.
 • civilingenjörsexamen inom lantmäteri.
 • fördjupad kunskap inom svensk fastighetsrätt, erhållen via studier eller arbete.

Du har förmåga att:

 •  arbeta bra med andra människor där du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • fatta snabba beslut och agera utifrån dessa trots begränsad information eller svåra omständigheter samt visar omdöme under tidspress.
 • göra korrekta avvägningar och prioriteringar och väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
 • planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
 • vara noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa.

Övrig information

På Lantmäteriet förväntar vi oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald och vi tar för givet att du delar vår uppfattning.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktperson som anges i annonsen.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som vill få en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.

Välkommen till vårt moderna kontor i Hammarby Sjöstad.