Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Erfaren förrättningslantmätare, Stockholm

Vi erbjuder dig

Nu söker vi dig som vill bidra med din juridiska kompetens i Lantmäteriets uppdrag inom fastighetsbildning.

Hos oss så arbetar du i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätningsingenjörer. Du har stora möjligheter att blir vår expert inom det fastighetsrättsliga eller det fastighetsekonomiska området. 

Våra tekniska system möjliggör arbete även utanför kontoret och vi erbjuder dig ett modernt arbetssätt där du kan kombinera arbetsliv och fritid på ett bra sätt. 

Vi har en stor variation av ärenden och en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd i handläggningen.

Tillsammans med övriga experter ingår du i nätverk och har tillgång till organisationens samlade kompetens. Vi erbjuder dig en viktig statstjänstemannaroll med interna karriärmöjligheter, bra villkor och attraktiv lönesättning.

Din profil

Du har stort engagemang, positiv inställning och bidrar till teamets goda samarbete. Du trivs med att utmana dig själv i komplexa fastighetsrättsliga frågor och utvecklar din kunskap kontinuerligt. Som förrättningslantmätare är du beslutsför, kvalitetsmedveten och kan hantera motstridiga intressen på ett objektivt och förtroendeingivande sätt. Du arbetar strukturerat och gör korrekta avvägningar och prioriteringar samt har en god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som förrättningslantmätare i minst två år.

Du har svensk eller validerad examen (alternativt motsvarande kompetens erhållen genom arbetslivserfarenhet):

  •  Civil- eller högskoleingenjörsexamen lantmäteri/samhällsbyggnad.
  • Kandidatexamen lantmäteri inriktning ekonomi/juridik.

Alternativt svensk eller validerad examen:

  • Jurist- eller rättsvetarexamen alternativt affärsjuridisk utbildning, på minst kandidatnivå
  • Högskoleexamen som bedöms relevant för verksamheten, med tillägg av magisterexamen med inriktning mark- och miljörätt.
  • Du har studerat svensk fastighetsrätt och har B-körkort.

Har du civilingenjörsexamen inom lantmäteri eller fördjupad kunskap inom svensk fastighetsrätt, erhållen via studier eller arbete, värderar vi det högt.

Övrig information

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som vill få en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.

Vi har två kontor i Stockholm, placerade i Hägernäs samt i Hammarby Sjöstad.

LIKNANDE JOBB

Förrättningslantmätare...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholm