Bidra till samhällsutvecklingen i en framtidsbransch! Vi på Trafikverket behöver dig och många fler för att nå våra mål. Trafikverket planerar, bygger och underhåller dagens och framtidens infrastruktursystem. Resor och transporter är en stor del av vår vardag; det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. Vi arbetar varje dag, dygnet runt för att medborgare och näringsliv ska kunna genomföra sina resor och transporter på ett smidigt, grönt och tryggt sätt. Hos oss finner du över 150 yrken med en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter. Vilket yrke du än väljer finns det goda möjligheter att skapa nytta för hela samhället och bidra till ett tillgängligt Sverige.

Funktionsansvarig Fastighet och Miljö till ERTMS

Ingress

Vill du arbeta som funktionsansvarig fastighet och miljö i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Var med och vidareutveckla fastighets- och miljöfrågor i ett av Trafikverkets och Sveriges största infrastrukturprojekt, ERTMS.

Vill du vara med och knyta ihop Europa - förenkla resor över gränserna? Program ERTMS ansvarar för införandet av ett EU-gemensamt signalsäkerhetssystem. Utbyggnaden av det nya signalsystemet har inletts och kommer att omfatta hela Sveriges järnvägsnät. För mer information se www.trafikverket.se/ertms 

Arbetsuppgifter

Som funktionsansvarig för Fastighet och Miljö tar du fram strategier för, styr och samordnar arbetet med fastighets- och miljöfrågor i projekt ERTMS. Du säkerställer att det operativa arbetet med fastighets- och miljöfrågor i projektet genomförs i enlighet med lagar och fastställda riktlinjer och policys.

Du deltar i hela kedjan från planläggnings- och projekteringsarbetet och under byggskedet till överlämning av färdig anläggning. Du leder och fördelar arbetet för projektets markförhandlare och miljöspecialister. Inom ditt kompetensområde är du sakkunnig, ansvarar för att utarbeta interna arbetssätt samt bidrar till projektets riskarbete.

Du ingår även i ett nätverk av miljöspecialister och markförhandlare inom Stora projekt, avdelning Teknik, Miljö och Fastighet. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra med samma arbetsuppgifter samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

  • Har högskoleexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt eller miljörätt. Alternativt har du annan akademisk utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.
  • Har goda kunskaper inom miljörätt
  • Har flerårig arbetslivserfarenhet av styrning och ledning i en samordnande funktion inom fastighet och/eller miljörätt
  • Har körkort för personbil
  • Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om

  • Har erfarenhet av arbete kopplat till järnvägsbyggande
  • Har erfarenhet av beställarorganisation
  • Har erfarenhet av plangenomförande inom infrastrukturprojekt

Som person har du förmåga att tänka strategiskt och se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du är självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande.

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansök senast: Din ansökan ska ha inkommit senast 2019-11-22

Information

Kontakter: SACO Edina Smlatic, 0101231698
SEKO Per-Arne Utbult, 0101232824
ST Airi Larsson, 0101236243
Rekryterande chef Barbro Ovrén, 0101241820

Upplysningar

Organisation: Stora projekt
Rekryterande enhet: Fastighet och avtal öst
Befattning: Funktionsansvarig Fastighet och Miljö till ERTMS
Ort: Solna, Borlänge, Malmö, Örebro
Ref nr: 16:2019:306