Markförhandlare till Norrbotniabanan

Sverige, Norrbotten, Luleå | 1 vecka kvar!
Bidra till samhällsutvecklingen i en framtidsbransch! Vi på Trafikverket behöver dig och många fler för att nå våra mål. Trafikverket planerar, bygger och underhåller dagens och framtidens...
Trafikverket

Enhetschef inom översiktlig planering till Stadsbyggnad

Örebro | 1 vecka kvar!
Stadsbyggnad Örebro ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadsmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov,...
Örebro kommun

Översiktsplanerare

Sverige, Stockholm, Värmdö | 1 vecka kvar!
Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra...
Värmdö kommun

Fastighetsrättslig Specialist

Sverige, Stockholm | 1 vecka kvar!
Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter däribland slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av...
Statens Fastighetsverk

Projektledare Exploatering

Sverige, Stockholm, Värmdö | 1 vecka kvar!
Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra...
Värmdö kommun

Avdelningschef Projekt Stadsmiljökontoret Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sverige, Östergötland, Linköping | 59 minuter kvar!
Linköping är Sveriges femte största kommun, en expansiv stad i Östergötland – en plats för livet. Det sprakande näringslivet. Det myllrande studentlivet. Det brokiga kulturlivet. Det goda livet, fyllt av...
Linköpings kommun

FÖRVALTNINGSASSISTENT

Sverige, Stockholm | 4 dagar kvar!
Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi har över 750 enheter i Sverige, Norge och Danmark. Ambea, som...

AFFÄRSUTVECKLARE

Sverige, Stockholm | 3 dagar kvar!
Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi har över 450 enheter över hela Sverige och på flera...

KONSULTER INOM MARK OCH EXPLOATERING

Sverige, Stockholm | 59 minuter kvar!
Företagets affärsidé är att som konsult genomföra uppdrag och ge sakkunnig och strategisk rådgivning inom området fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Vi är en viktig partner för våra kunder i samband med t.ex. markförhandlingar,...
Torkel Öste Fastighetskonsulter