Projektledare - Fastighets AB Förvaltaren

Sverige, Stockholm, Sundbyberg | 1 dag kvar!
Förvaltaren är Sundbyberg stads egna fastighetsbolag. Sedan starten 1947 har vi byggt och utvecklat det moderna Sundbyberg med attraktiva bostäder och fräscha lokaler för företag och andra verksamheter. Vi byggde...
Fastighets AB Förvaltaren

Förvaltningschef - Lennart Ericsson Fastigheter AB

Sverige, Stockholm | 6 dagar kvar!
Lennart Ericsson Fastigheter AB har sina rötter i 40-talets klassiska Byggmästarföretag. Bolaget ska projektutveckla, förvärva, äga och förvalta främst bostadsfastigheter i Storstockholm. Verksamheten ska...
Lennart Ericsson Fastigheter AB

Byggprojektledare med driv och goda ledaregenskaper till Jernhusen

Sverige | 1 vecka kvar!
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längsden svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och...
Jernhusen

Junior projektledare - PostNord

Sverige, Stockholm, Solna | 1 vecka kvar!
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom...

UPPDRAGSANSVARIG ASSET MANAGER

Sverige, Stockholm | 2 dagar kvar!
Hestia grundades 2007 och är först i Sverige med att leverera fastighetsförvaltning med öppenhet och flexibilitet. Vi erbjuder våra kunder Asset Management, Ekonomisk Förvaltning, Kommersiell Förvaltning,...
Hestia fastighetsförvaltningen

Fastighetsekonom

Sverige, Stockholm, Solna | 1 dag kvar!
Vid Karolinska Institutets campus i Solna uppförs ett nytt forskningshus som invigs 2018 – Biomedicum. Syftet med detta hus är att samla en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutets campus Solna...
Karolinska Institutet

Projektledare inriktning installation - Familjebostäder

Sverige, Stockholm | 6 dagar kvar!
Familjebostäder, en del av Stockholms stad, är ett bolag i stark tillväxt. Dagens ca 19 500 hyresrätter utökas de kommande åren med minst 5 000 nya bostäder och då behöver vi bli flera. Vi äger,...
Familjebostäder

Key Account Manager - Specialist Hard FM

Sverige, Stockholm, Solna | 1 dag kvar!
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom...

Chef Projektledning

Sverige, Stockholm, Huddinge | 1 dag kvar!
Huge Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun som blev utsedd till Årets kommun 2017. Vår affärsidé är att med människa och miljö i fokus äga,...
Huge bostäder AB

Projektledare - Lokalanpassning

Sverige, Stockholm, Huddinge | 1 dag kvar!
Huge Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun som blev utsedd till Årets kommun 2017. Vår affärsidé är att med människa och miljö i fokus äga,...
Huge bostäder AB

Projektledare - Ombyggnad

Sverige, Stockholm, Huddinge | 1 dag kvar!
Huge Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun som blev utsedd till Årets kommun 2017. Vår affärsidé är att med människa och miljö i fokus äga,...
Huge bostäder AB

Senior Projektledare - Nyproduktion

Sverige, Stockholm, Huddinge | 1 dag kvar!
Huge Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun som blev utsedd till Årets kommun 2017. Vår affärsidé är att med människa och miljö i fokus äga,...
Huge bostäder AB

Etablerare - Systembolaget

Sverige, Stockholm | 2 dagar kvar!
Systembolagets uppdrag baserar sig på omsorgen om folkhälsan. Visionen är att skapa ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Systembolaget bidrar med kunskap,...
Systembolaget

UPPDRAGSANSVARIG ASSET MANAGER

Sverige, Stockholm | 10 timmar kvar!
Hestia grundades 2007 och är först i Sverige med att leverera fastighetsförvaltning med öppenhet och flexibilitet. Vi erbjuder våra kunder Asset Management, Ekonomisk Förvaltning, Kommersiell Förvaltning,...
Hestia fastighetsförvaltningen

Projektansvarig - Stenvalvet

Sverige, Stockholm | 1 dag kvar!
Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt har vi ca 120 fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt...
Stenvalvet

Avtalscontroller till Lokalförsörjningsenheten

Örebro | 1 dag kvar!
Stadsbyggnad Örebro ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadsmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov,...
Örebro kommun

Enhetschef för projektledning till Mark- och exploatering

Örebro | 1 dag kvar!
Stadsbyggnad Örebro ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadsmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov,...
Örebro kommun

Stadsbyggnadsstrateg

Örebro | 1 vecka kvar!
Stadsbyggnad Örebro ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadsmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov,...
Örebro kommun

Förvaltare

Sverige, Stockholm | 6 dagar kvar!
Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid...

Projektledare inriktning nyproduktion - Familjebostäder

Sverige, Stockholm | 6 dagar kvar!
Familjebostäder, en del av Stockholms stad, är ett bolag i stark tillväxt. Dagens ca 19 500 hyresrätter utökas de kommande åren med minst 5 000 nya bostäder och då behöver vi bli flera. Vi äger,...
Familjebostäder