ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Eskilstuna kommunkoncern

Eskilstuna kommunkoncern

Kommun

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder. I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 8 500 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer. Nu söker vi dig som...


Läs mer

Eslövs Bostads AB

Eslövs Bostads AB

Bank

Eslövs Bostads AB, ebo, är ett bostadsföretag som äger, förvaltar och utvecklar knappt 2 500 bostäder i Eslövs kommun. Vi erbjuder ett tryggt boende med god standard och hög service. Våra fastigheter finns i kommunens alla tätorter. Vår strävan är att kunna erbjuda ett boende med valfrihet för alla. Samtliga bostäder erbjuds med hyresrätt.


Läs mer

Eurocommercial

Eurocommercial

Fastighet

Eurocommercial Properties är en långsiktig fastighetsägare som är noterad på Amsterdam-börsen och äger, leder och utvecklar köpcentrum i norra Italien, Frankrike och Sverige. I Sverige driver man 9 köpcentrum runt om i landet med ovanligt hög uthyrningsgrad. Tre av de senaste 4 åren utsågs Eurocommercial av NCSC´s medlemmar till årets bästa hyresvärd.


Läs mer

Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun

Kommun

Falkenbergs kommun växer och är för närvarande inne i en expansiv fas med många nya utvecklingsprojekt på gång. Kommunen har som mål att växa till 50 000 invånare 2030 och med de senaste årens befolkningsökning är man på god väg. Att vara anställd hos oss innebär många möjligheter med chans att kunna växa och utvecklas oberoende av yrkesval. Vi vill skapa en hållbar framtid för vår miljö, våra medarbetare, för våra barn, ungdomar och gamla.


Läs mer

Falu kommun

Falu kommun

Kommun

I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för...


Läs mer

Familjebostäder

Familjebostäder

Fastighet

Familjebostäder är ett bolag i stark tillväxt. Dagens 19 000 hyresrätter utökas de kommande åren med minst 5 000 nya bostäder och då behöver vi bli flera! Vi äger, utvecklar och förvaltar attraktiva hyresbostäder och lokaler för Stockholms behov. Med engagemang, kundnytta, affärsmässighet och nytänkande i fokus jobbar vi för dagens och morgondagens kunder. Välkommen att bli en av oss!


Läs mer

Fasticon AB

Fasticon AB

Bank

Fasticon AB är ett konsultföretag specialiserat på kvalificerad rådgivning inom fastighetsförvaltning. Med drygt 40 års erfarenhet har Fasticon byggt upp en unikt bred och djup kunskap inom området. Våra konsulter är rådgivare och stödjande specialister till både privata och offentliga kunder vad gäller såväl strategiska frågor som utveckling av den löpande verksamheten. Tjänsteutbudet är baserat på kundernas behov av affärsstöd, upphandlingsstöd och förvaltningsstöd/FM-tjänster. Rådgivningen...


Läs mer

Fasticon Kompetens AB

Fasticon Kompetens AB

Fastighet

Fasticon Kompetens AB är konsulter inom rekrytering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning - specialiserade på fastighetsbranschens behov. Fasticon Kompetens är en del av Byggmästare Anders J Ahlström Holding. Sammantaget är vi i dag ett 50-tal anställda med huvudkontoret i Stockholm och regionkontor i Göteborg och Malmö. www.fasticonkompetens.se


Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren

Fastighets AB Förvaltaren

Bank

Förvaltaren är Sundbyberg stads egna fastighetsbolag. Sedan starten 1947 har vi byggt och utvecklat det moderna Sundbyberg med attraktiva bostäder och fräscha lokaler för företag och andra verksamheter. Vi byggde Storskogen på 1950-talet, Ör på 60-talet, Hallonbergen på 70-talet och Rissne på 80-talet. Och nu finns vi med när Sundbybergs nya stadsdel Ursvik växer fram.


Läs mer

Fastighets AB L E Lundberg

Fastighets AB L E Lundberg

Fastighet

Fastighets AB L E Lundberg är en av Sveriges större privata fastighetsägare och förvaltar över en miljon kvadratmeter lokaler och bostäder i 11 kommuner runt om i landet. Fastighets AB L E Lundberg är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB. Andra innehav i koncernen är bland andra dotterbolagen Hufvudstaden och Holmen samt bolagen Skanska och Sandvik. Fastighets AB L E Lundberg har utvecklats starkt under de senaste åren och står nu inför vidare expansion i...


Läs mer

Fastighets AB Norrtull

Fastighets AB Norrtull

Fastighet

Fastighets AB Norrtull erbjuder moderna och trivsamma lokaler för kommersiell verksamhet såsom kontorslokaler, industrier och logistikparker. Företaget äger tio fastigheter i centrala Stockholm, Mälardalen och Uppland. Under 2018 har bolaget påbörjat resan från traditionellt ägande och uthyrning av fastigheter till att bli ett modernt och proaktivt fastighetsbolag som skapar tydligt värde för sina hyresgäster. Bolaget har under året ingått ett samarbete med Riksbyggen, en stor aktör med...


Läs mer

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna

Bank

Fastighetsägarna GFR är branschorganisationen för fastighetsföretag. Vi erbjuder spetskompetens inom bland annat juridik, förhandling och stadsutveckling. Vi driver på den lokala och nationella opinionen för att skapa bättre förutsättningar för landets fastighetsföretag.


Läs mer

Fastighetskontoret, Göteborgs stad

Fastighetskontoret, Göteborgs stad

Kommun

Fastighetsnämnden ansvarar för Göteborgs mark- och bostadspolitik och har en central roll i stadens tillväxt och utveckling. Med markägarrollen som grund skapar vi förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i Göteborg. Fastighetskontoret är arbetsplatsen för dig som vill vara med och påverka utvecklingen av Göteborgs framtid. Vi är cirka 225 anställda och vårt kontor ligger i anrika lokaler nära Brunnsparken och Centralstationen. Vår arbetsplats kännetecknas av öppenhet, en god...


Läs mer

Fastpartner AB

Fastpartner AB

Fastighet

Fastpartner är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi har ett fastighetsbestånd, på över 1,4 miljoner kvm och vårt fokus är främst kommersiella fastigheter. I beståndet ingår produktion, lager, logistik, kontor, butiker och samhällsfastigheter såsom köpcentrum samt bostäder. Genom att vi aktivt förvaltar våra egna fastigheter skapar vi tillsammans med hyresgästerna gemensamma fastighets- och lokallösningar vilket är en av våra...


Läs mer

Finnvedsbostäder AB

Finnvedsbostäder AB

Fastighet

Finnvedsbostäder AB är Värnamos kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar lägenheter och lokaler i Värnamo kommun. Sammanlagt omfattar bolagets verksamhet cirka 200 000 m2 bostadsyta fördelat på 2 587 lägenheter, 182 lokaler och 746 garage/carport. I samtliga fastigheter ansvarar Finnvedsbostäder för förvaltning och fastighetsskötsel.


Läs mer

First Camp

First Camp

Fastighet

First Camp är Sveriges ledande campingkedja med upplevelser och gemenskap i vacker naturmiljö. Bolaget finns på 17 destinationer från Malmö i söder till Luleå i norr. First Camp har årligen över en miljon gästnätter fördelade på 1100 stugor och mer än 5 300 campingtomter. Bolaget omsatte 155 Mkr 2015 och har som mål att växa till 30 destinationer till 2018. First Camp erbjuder en arbetsplats med stark tillväxt och snabb utvecklingstakt.


Läs mer

Flens kommun

Flens kommun

Kommun

I Flens kommun tror vi på mångfald, delaktighet och samverkan som en möjlighet att göra skillnad och påverka. Tillsammans tar vi ansvar för och utvecklar livskvaliteten i livets alla faser. Vi rustar för utveckling och behöver dig som kan bidra med engagemang, vilja och uthållighet. Klimatet är vänligt och tillitsfullt och ger medarbetare utrymme att växa. Välkommen till Flens kommun - Sörmlands hjärta.


Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Myndighet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vi erbjuder attraktiva villkor och spännande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. Myndigheten har omkring 500 anställda och har sin verksamhet i Solna och Östersund.


Läs mer

Forsen

Forsen

Bygg

Forsen är ett oberoende projektledningsföretag med lång erfarenhet av stora bygg- och anläggningsprojekt. Våra kunder är stora fastighetsägare, kommuner och landsting. Företaget har sedan starten haft en jämn och snabb expansion genom organisk tillväxt. Idag är Forsen en av landets ledande aktörer med kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö.


Läs mer

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket

Myndighet

Fortifikationsverket har regeringens uppdrag att se till att försvarssektorn har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Det innebär att vi har ett varierat fastighetsbestånd och förvaltar allt ifrån kontorslokaler, verkstäder och enkla kallförråd till flygfält, berganläggningar, och stora skjutfält. Utöver det ingår...