ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Byggkonstruktören

Byggkonstruktören

Fastighet

Byggkonstruktören AB bildades 1989. Vårt kontor är beläget vid Stortorget i Gävle och i dagsläget är vi 15 stycken medarbetare. Det är Byggkonstruktören AB:s målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Med kunskap, erfarenhet, kvalitetstänkande och stort engagemang möter vi kundens behov i alla skeden av byggprocessen.


Läs mer

Byggnadsfirman Otto Magnusson

Byggnadsfirman Otto Magnusson

Bygg

Välkommen till ett tryggt, modernt och framgångsrikt byggföretag med nära till både kunder och anställda. Vi vänder oss till kunder i hela Öresundsregionen och erbjuder både byggentreprenader och byggservice - ett koncept som hittills hjälpt oss att växa till 200 anställda och mer än en halv miljard i omsättning. Samtidigt förblir vi ett familjelett företag med korta beslutsvägar och långa kundrelationer.


Läs mer

Byggsystem Öresund AB

Byggsystem Öresund AB

Fastighet

Byggsystem Öresund AB är ett familjeägt bolag med ett 40-tal medarbetare. Vi bygger mestadels butikslokaler men även industri och lager, mestadels i Södra Sverige.


Läs mer

CA Fastigheter

CA Fastigheter

Fastighet

CA och familjen Claessons verksamhet startades 1912 i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksamheten utgjordes då av främst byggnation av bostadsfastigheter. 1947 antogs namnet Claesson & Anderzén då sonen Edvin Claesson övertog rörelsen tillsammans med kompanjonen K-G Anderzén. Byggverksamheten fortsatte med såväl externa uppdragsgivare som byggnation för egen förvaltning. De fastigheter som byggdes i egen regi under denna period ägs fortfarande av CA koncernen och utgör...


Läs mer

Castellum

Castellum

Fastighet

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 72 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvadratmeter. Fastigheterna ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum. Castellum organiserar verksamheten i affärsområden med stark lokal närvaro i fem tillväxtregioner: Norr, Mitt, Stockholm, Väst samt...


Läs mer

CBRE Group Inc.

CBRE Group Inc.

Fastighet

CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA (baserat på 2015 års omsättning). Företaget har mer än 80 000 anställda och fler än 450 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen. I Sverige har CBRE kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med runt 300 anställda, varav 130 i Stockholm. I Sverige erbjuder CBRE strategisk rådgivning och tjänster inom ett flertal områden – fastighetstransaktioner,...


Läs mer

Chalmers

Chalmers

Fastighet

Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Strategin för att nå vetenskaplig excellens förverkligas inom åtta styrkeområden; Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen och hållbarhet, innovation...


Läs mer

Chalmersfastigheter

Chalmersfastigheter

Fastighet

Chalmersfastigheter driver utveckling av hållbara och attraktiva campus på Chalmers – tillsammans med och för Chalmers Tekniska Högskola. Vårt mål är att göra Chalmers, och deras campus, till världsledande med så litet avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som vi maximerar välbefinnande och sociala värden. Eller ännu enklare – vårt mål är att Chalmers ska vara en hållbar mötesplats med global attraktionskraft. Följ oss i vårt arbete på chalmersfastigheter.se


Läs mer

City i Samverkan

City i Samverkan

Fastighet

City i Samverkan är en ideell, icke vinstdrivande medlemsorganisation. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, SL, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Som VD får du förmånen att samverka med alla medlemmar och andra aktörer i staden för att...


Läs mer

Clas Ohlson

Clas Ohlson

Bygg

Clas Ohlson - den moderna hem- och järnhandeln - fortsätter att växa. Vi älskar att hitta smarta och praktiska lösningar. Att hjälpa, och att dela med oss. En stark laganda och viljan att göra bra affärer går som en röd tråd genom hela företaget, på alla våra marknader. Oavsett om du går till Clas Ohlson för att arbeta eller för att hitta kreativa lösningar och produkter vi vill att du ska gå hem med en riktigt bra känsla och viljan att komma tillbaka i många år framöver. Vår kontinuerliga...


Läs mer

Corem Property Group AB

Corem Property Group AB

Fastighet

Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom detta segment. Alla förvärv och investeringar vi gör sker utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det samlade värdet på våra fastigheter uppgick till 10 667 mkr per den 31 december 2016, och bestod av 165 fastigheter med en total uthyrbar area om 1 260 173 kvm. Fastighetsbeståndet är...


Läs mer

D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co

Fastighet

D. Carnegie & Co (publ) är ett bostadsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter och projekt. Fokus ligger på Stockholmsregionen. Fastighetsbeståndet består av drygt 18 000 lägenheter och cirka 1,4 miljoner kvadratmeter uthyrbar yta, varav 115 000 kvm kommersiell yta. Företaget förvaltar i egen förvaltning och har en egen beprövad modell för successiv och effektiv renovering av fastigheterna, som gör det möjligt att renovera enskilda lägenheter när dessa blir lediga. Vi har...


Läs mer

Danderyds kommun

Danderyds kommun

Kommun

Danderyd är en vacker grönskande storstadskommun omgiven av vatten och belägen strax norr om Stockholm. Vi är drygt 32 000 invånare och har småstadens fördelar med storstadens möjligheter inom räckhåll. Vi är ca 1650 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt bidra genom sitt uppdrag till kommunens utveckling.


Läs mer

Diös Fastigheter

Diös Fastigheter

Fastighet

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde, efter förvärvet från Castellum, om cirka 18 mdkr, ett bestånd om 345 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 570 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i...


Läs mer

Domarnämnden

Domarnämnden

Myndighet

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.


Läs mer

Einar Mattsson

Einar Mattsson

Fastighet

Einar Mattsson är en långsiktig fastighetsaktör som varit verksam på Stockholms bostadsmarknad i 80 år. Med sina ca 5000 bostäder är man idag Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder. I koncernen ingår också en förvaltningsentreprenadverksamhet som förvaltar ca 13 500 bostäder och en byggentreprenadverksamhet. Einar Mattsson Projekt AB är det av dotterbolagen som arbetar med att utveckla nya hyresrätter och bostadsrätter i Stockholms län där råmark eller projektfastigheter...


Läs mer

Ekerö kommun

Ekerö kommun

Kommun

EKERÖ KOMMUN är en växande småstad 1 mil från Stockholms innerstad. I en nära framtid, och när ”Förbifart Stockholm” är klar, kommer Ekerö att vara länets mest attraktiva kommun att bo och verka i. Utöver lugnet, naturen och närheten till stadspulsen så erbjuder Ekerö en professionell kommunal organisation med korta beslutsvägar och en stark drivkraft att ”ständigt göra allt lite bättre”. Vill du jobba i småstaden intill storstaden? Ta chansen att bli en del av Ekerös spännande utveckling!


Läs mer

Ekologigruppen

Ekologigruppen

Privat

Ekologigruppen är ett medarbetarägt konsultföretag som erbjuder kvalificerade och värdeskapande konsulttjänster inom samhällsplanering, natur- och vattenvård samt arkitektur till alla som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vi är 60 medarbetare; en dynamisk mix av ekologer, miljö- och samhällsplanerare, landskapsarkitekter, geografer och civilingenjörer. Vi har ett huvudkontor i centrala Stockholm, samt lokalkontor i Lund och Uppsala. Nu söker vi dig som vill bli grupp- och...


Läs mer

Ellevio

Ellevio

Fastighet

Vi äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el med 99,98 procents pålitlighet till nära 915 000 kunder i Sverige. Vårt elnät är totalt 7 200 mil långt vilket motsvarar nästan två varv runt jorden. Våra kunder är spridda över Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän, Halland och Stockholmsområdet. Den största delen av elnätet finns på landsbygden medan majoriteten av kunderna finns i Stockholm. Under 2015 distribuerade Ellevio totalt 26,8 TWh...


Läs mer

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun

Kommun

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda, professionella möten med invånare, brukare och kunder. I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 8 500 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.