Örebro kommun

Stadsbyggnad Örebro ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadsmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov, fastighetsbildning, GIS och kartframställning. På stadsbyggnad arbetar drygt 130 medarbetare som leder och utvecklar samhällsbyggnadsprocessen med politiken som uppdragsgivare och medborgarna i fokus! Vi har som mål att det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i vår kommun.