Linköpings kommun

Linköping är Sveriges femte största kommun, en expansiv stad i Östergötland – en plats för livet. Det sprakande näringslivet. Det myllrande studentlivet. Det brokiga kulturlivet. Det goda livet, fyllt av upplevelser, arbetsuppgifter, gemenskap – och innovationskraft! Språnget från idé tillverklighet får sin kraft i möjligheterna att ta initiativ, att åstadkomma något och få vara en viktig del av helheten – det som är Linköping. Med lust att utvecklas och mod att förändra! I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer.